ISTNIEJEMY DLA WAS

OD 1988 ROKU

TRALKI I BALUSTRADY

Prefabrykujemy tylko tralki i słupki. Wangę, czyli podstawę dolną i pochwyt, czyli poręcz górną wylewamy na mokro na tarasie lub balkonie. Zapewnia to solidny monolit, ponieważ wszystko jest ściśle połączone zbrojeniem. Wykonujemy poręcze proste, gięte i schodowe.

W standardzie posiadamy 4 szerokości poręczy:

1. Szerokość 20 cm, słupki 20x20 cm (trzon), cena 1 mb balustrady wynosi:
a) odcinek prosty - 490 zł;
b) odcinek gięty - 650 zł;
c) odcinek schodowy - 540 zł.

2. Szerokość 24 cm, słupki 24x24 cm (trzon), cena 1 mb balustrady wynosi:
a) odcinek prosty - 560 zł;
b) odcinek gięty - 670 zł;
c) odcinek schodowy 610 zł.

3. Szerokość 30 cm, słupki 30x30 cm (trzon), cena 1 mb balustrady wynosi:
a) odcinek prosty - 610 zł;
b) odcinek gięty - 720 zł;
c) odcinek schodowy - 670 zł.

4. Szerokość 35 cm, słupki 35x35 cm (trzon), cena 1 mb balustrady wynosi:
a) odcinek prosty - 660 zł;
b) odcinek gięty - 780 zł;
c) odcinek schodowy - 720 zł.

W niektórych przypadkach cenę można negocjować. Cena również może zostać podniesiona w specjalnych przypadkach, np. gdy montaż jest utrudniony przez brak dojścia, zieleń, terakotę, zabezpieczenie elewacji, lub gdy ilość metrów bieżących jest mała a miejsce montażu odległe. Inwestor dostarcza piach, żwir, prąd oraz wodę. Resztę materiałów zapewnia wykonawca.

Balustrad nie malujemy.

TRALKI
Dokładne opisy tralek znajdują się na zdjęciach.

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9
Nr 10
Nr 11
Nr 12
Nr 13
Nr 14
Nr 15


SŁUPKI DO BALUSTRAD
Dokładne opisy słupków znajdują się na zdjęciach

Słupek nr 1
Słupek nr 2
Słupek nr 3
Słupek nr 4
Słupek nr 5
Słupek nr 6
www.galbet.com.pl